151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (бакалавр, магістр, PhD, доктор наук)

 

 Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
– автоматики та інтелектуальних комп'ютерно-інтегрованих технологій; – архітектури та програмування промислових контролерів; – 3D-моделювання та мехатроніки; – розробки та супроводження програмно-технічних комплексів АСУ ТП і технічних засобів автоматизації; – розробки програмного забезпечення в області Industrial Automation Systems, автоматизації бізнес-процесів.

Робота, яку зможуть виконувати:

– розробляти та підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
– проектувати і керувати сучасними промислово-технологічними комп'ютерними системами і мережами;
– здійснювати планування, оптимізацію та інтелектуалізацію виробничих процесів;
– розробляти та підтримувати експлуатацію систем із числовим програмним управлінням технічними засобами;
– виконувати діагностику роботи цифрових пристроїв і систем управління;
– розробляти та адмініструвати бази даних (Oracle, MySQL, Visual FoxPro).


Зможуть обіймати такі посади:

– інженера-програміста АСУ ТП;
– техніка-програміста (промислова автоматизація);
– аналітика програмних комплексів і комп'ютерно-інтегрованих систем;
– фахівця з комп'ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації;
– інженера з організації виробничого процесу;
– координатора і менеджера Hi-Tech, IT-проектів.


Можлива додаткова сертифікація за курсами:

– Сертифікація знань у галузі автоматики від компаній Schneider-Electric та FESTO.
– Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.


Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

Студенти спеціальності отримують найбільш широкий спектр технічних знань, які визначаються впровадженням комп'ютерних систем автоматики і управління в усіх галузях техніки і технологій.
Фахівці мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати завдання автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.