Економіка підприємства є однією із найпопулярніших спеціальностей галузі знань “Економіка і підприємництво”. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей всіх форм власності з метою отримання оптимальних кінцевих результатів.

Фахову підготовку програмістів в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія  економічних дисциплін ».

Термін навчання - Денна форма навчання на базі загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

План держзамовлень - 5 осіб – на базі загальної середньої освіти (9 кл); 5 осіб - на базі повної середньої освіти (11 кл).

Ліцензійний обсяг - 30 студентів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - молодший спеціаліст з економіки підприємства.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах усіх галузей народного господарства, в органах місцевої влади і державного управління, статистики та соціології, виконуючи професійну роботу економіста, а саме можуть займати первинні посади:

 • Технік з нормування праці;
 • Технік з планування;
 • Технік з праці;
 • Хронометражист;
 • Організатор з постачання;
 • Організатор із збуту;
 • Фахівець з найму робочої сили;
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Вони можуть працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості та державних адміністраціях.

Спеціальність „Економіка підприємства” належить до галузі знань „Економіка і підприємництво”.

У період навчання за цією спеціальністю студенти опановують ряд дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо наукової підготовки, а також дисципліни професійного та практичного спрямування.

Студенти даної спеціальності вивчають наступні дисципліни:

 • Економіка підприємства;
 • Бухгалтерський облік;
 • Організація та планування підприємства;
 • Податкова система;
 • Економіка та нормування праці;
 • Мікроекономіка;
 • Гроші та кредит;
 • Макроекономіка;
 • Ціноутворення;
 • Фінанси;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси підприємства;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 

Робота з обдарованими студентами. Науково-дослідницька конференція.

27.png27.png27.png

 

   Регіональна конференція студентських дослідницько-пошукових робіт

«Сучасний стан та шляхи поліпшення розвитку економіки України»

 27.png

Доповідь ст.гр ЕП-13-1/9 - Опухової Антоніни.Нагородження учасників конференції. 

 

Конкурс з дисципліни «Податкова система».

Відкритий захід для студентів коледжу «Походження грошей» 

  EP_7.png EP_8.png

Агітаційна робота комісії

27.png27.png 27.png