121 – Інженерія програмного забезпечення (бакалавр, магістр)

 Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

   -  прикладного програмування мовами – Python, С/С++, C#, Java, NET тощо; 
- системного програмування мовами – Assembler, C/C++;
- Web-дизайну та інтернет-програмування – мовами HTML, PHP, JavaScript;
- програмування мобільних пристроїв на платформах Android, iOS;
- системи керування базами даних мовою SQL;
- 2D/3D моделювання;
- архітектури та схемотехніки комп’ютера;
- системи штучного інтелекту;
- основ кібербезпеки.

Робота, яку зможуть виконувати:

– програмувати мовами Python, С/С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler;
– працювати з системами керування базами даних;
– працювати з операційними системами;
– мобільними пристроями у тому числі;
– розробляти та керувати програмними (у тому числі – WEB) проектами.


Зможуть обіймати такі посади:

– інженера-програміста;
– інженера з якості ПЗ;
– фахівця з інформаційних технологій;
– фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення;
– наукового співробітника;
– системного аналітика і системного адміністратора.


Можлива додаткова сертифікація за курсами:

– Тестування програмного забезпечення.
– Основи програмування Technology Nation БО «Благодійний фонд «Брейнбаскет Фаундейшн»


Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

У процесі підготовки фахівців спеціальності 121 – інженерія програмного забезпечення – студенти оволодівають фундаментальними компетенціями в області методів і технологій розробки програмного забезпечення, системної інфраструктури, застосування програмних додатків.
Досягається гармонійне поєднання теоретичної бази в галузі математичних методів в інформатиці, алгоритмізації, схемотехніки, комп'ютерного моделювання і практичної різнобічної підготовки в галузі промислового програмування всіх рівнів складності.
Забезпечується практичне програмування баз даних, систем штучного інтелекту, мобільних платформ і WEB-додатків.