СИЛЬНА ПЕРВИЧКА – СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!

Професійні спілки - масові громадські організації найманих працівників, об'єднані спільністю інтересів у процесі праці, метою яких з початку виникнення є постійно поліпшення умов життя і праці своїх членів та їх сімей.

Первинній профспілковій організації студентів Гірничо-електромеханічного коледжу у березні 2012 року виповнилося 50 років. Згідно зі Статутом про профспілки первинна профспілкова організація студентів Гірничо-електромеханічного коледжу входить до складу Криворізької міської організації трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості.

На обліку в первинній профспілковій організації студентів Криворізького гірничо-електромеханічного коледжу станом на 01 січня 2016 року маємо 823 члена профспілки, тобто 43 профгруп, якими керують профгрупорги.

Голова профспілки

Не один десяток років профспілку студентів коледжу очолює Зайченко Любов Григорівна

На сьогодні за профспілками вже визначилися і закріпилися наступні функції:

соціально-економічна, політико-правова, освітньо-культурна і суспільно-громадська.

Для поліпшення соціально-економічного становища членів профспілки в сучасних умовах передбачається покращення умов праці, навчання через  оптимізацію виробничого (навчального) процесу, розвиток соціальної інфраструктури, поліпшення побутових умов життя.

 Освітньо-культурна функція профспілок орієнтована на підвищення освітньо-культурного рівня членів профспілки шляхом створення для них доступної системи навчання і самоосвіти, отримання кваліфікації та перекваліфікації, культурного відпочинку і розвитку та задоволення особистісних потреб.


Воєнно-патріотична гра «Спалах»

Студенти коледжу беруть активну участь у воєнно-патріотичній грі «Спалах», яка проводиться Жовтневою районною у місті радою, в якій протягом багатьох років посідають призові місця. Так у 2015 році команда коледжу «Джури» посіла І місце серед навчальних закладів Жовтневого району. Профспілковий комітет студентів коледжу заохотив премією переможців гри.

Спортивне свято

Реформування освіти вимагає переосмислення всієї системи профспілкової роботи у вищих навчальних закладах освіти І - ІV рівнів акредитації. На порядок денний стало питання розбудови громадянського суспільства, розвиток студентського самоврядування.
Вже стало традицією кожен рік проводити в коледжі спортивне свято, на якому студенти мають змогу показати свою вправність, витривалість, спритність, силу. Кращих спортсменів  профспілковий комітет нагороджує грамотами, преміями.

У жовтні 2015 року на загально-профспілковій конференції студентів коледжу відкритим голосуванням був вибраний профспілковий комітет в кількості 15 членів та голова ППО студентів – Зайченко Любов Григорівна. При профкомі діють постійні комісії: організаційно-масова; спортивно-оздоровча; культурно-масова; житлово-побутова; навчально-виховна. Постійний контроль за виконанням роботи профспілкового комітету студентів здійснює ревізійна комісія ППО студентів коледжу.

Згідно зі Статутом профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України з перших днів вересня кожного навчального року студенти, які вступили до коледжу, за поданою ними заявою, стають членами первинної профспілкової організації студентів коледжу. Студенти особисто пишуть дві заяви: одну до вступу в члени профспілки, другу про сплату членських внесків в розмірі 1% від стипендії. На цих зборах прийняті члени профспілки обирають профгрупорга.
Члени профспілки мають профспілкові квитки та облікові картки, які вони одержують в урочистій обстановці. Облікові картки знаходяться у профкомі студентів коледжу.

Вступ студентів І курсу в члени профспілки згідно з графіком, протягом вересня, проводить голова профкому Зайченко Любов Григорівна разом з профспілковим активом. Майбутнім членам профспілки розповідають про мету, завдання, принципи профспілки металургів та гірників України, про права, обов'язки і відповідальність члена профспілки; про первинні організації профспілки; про організаційну структуру та виборчі органи профспілки та інші питання. В цьому навчальному році профспілкову організацію поновили студенти І курсу, всього 10 профгруп.

Структура первинної профспілкової організації студентів, профспілковий актив, навчання студентів, активна участь у громадському житті коледжу – це все ми можемо побачити на профспілкових стендах коледжу.

Профспілковий комітет студентів бере участь у заході  «Посвята в студенти».

Традиційно профспілковим навчанням охоплені керівні структури профспілок, рядові члени. Сьогодні взято курс на організацію профспілкового навчання серед профоргів груп та рядових членів.

Профспілкова робота серед студентів у порівнянні з роботою на виробництві має свою специфіку, а саме, вплив контингенту студентів та швидка зміна їх потреб та пріоритетів. Для реалізації поставлених завдань і проводяться семінари, тренінги, конкурси, змагання, організовується відпочинок, оздоровлення, науково-практичні конференції.

В сучасних умовах демократизація пронизує всі сфери життєдіяльності українського суспільства, в тому числі політику, економіку, освіту, науку, культуру і роль профспілок як ніколи підвищилась.

Таким чином, розглядаючи сучасну роль профспілок у громадянському суспільстві, можна виокремити основні три напрямки її вияву у ньому:

наділення і розширення, завдяки активності та боротьби профспілок, прав і свобод людини і громадянина, що є відправним пунктом і фундаментальною основою становлення і розвитку громадянського суспільства.

участь профспілок в утвердженні і вдосконаленні системи соціального партнерства, яке допомагає стабілізувати і зміцнити громадянське суспільство.

активна участь профспілок у процесах самоврядування, що служить передумовою подальшого динамічного розвитку громадянського суспільства в цілому.


Соціальні стипендії в коледжі одержують студенти-сироти, а їх навчається 64 студента в розмірі 4802 гривень щомісячно (стипендія + щомісячна компенсація на харчування), а також студенти, позбавлені батьківського піклування, а їх 23 по коледжу, в розмірі - 3114 гривень щомісячно (стипендія + щомісячна компенсація на харчування) в період навчання у віці від 18 до 23 років.

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії та рішенням профспілкового комітету призначаються іменні та персональні стипендії:

•    стипендію Президента України - Кренделєв Ілля Андрійович; Волков Владислав Володимирович;
•    cтипендію Верховної Ради - Алексіна Ольга Олегівна;
•    cтипендію обласної ради - Чудний Василь Володимирович; Погребняк Марина Вікторівна; Мельник Тетяна Костянтинівна; Громик Юлія Ігорівна
•    cтипендію міської ради ім. О.Поля - Грудін Дмитро Андрійович;  Вартоха Сергій Олександрович; Рожик Павло Степанович; Мельник Тетяна Костянтинівна; Лагунов Артем Юрійович;
•    cтипендію Криворізької міської організації профспілки металургів та гірників (одноразова) - Іщенко Олександра Сергіївна; Нагурна Катерина Володимирівна; Тараненко Денис Сергійович; Корецька Ольга Вікторівна.
•    Письменний Владислав Максимович; Бевзюк Назарій Сергійович; Суржко Роман Анатолійович; Кондратенко Олександр Константинович - стипендія ім.О.Поля
•    Глоба Владислав Володимировичнагороджений відзнакою Жовтневої районної у місті ради.
•    Тунєгов Сергій Євгеновичнагороджений відзнакою Міського голови в номінації «За інтелектуальні досягнення»
•    Тунєгов Сергій Євгеновичстипендія обласної ради
•    Мельничук Віктор Віталійович - стипендія Криворізької міської профспілкової організації металургів та гірників.


Головна задача профспілки

зберегти і примножити досягнуті результати в навчанні, в розробці і захисту наукових робіт студентів. Глибокі знання допоможуть студентам вирости в цінних робітників підприємств. Ближче до здійснення цієї мрії – це студенти-відмінники та студенти, які беруть активну участь в олімпіадах з предметів, наукових роботах, «Брейн-рингах» та конкурсах професійної майстерності на звання «Кращий зварювальник», «Кращий токар», «Кращий слюсар», «Кращий програміст», «Кращий електрик», «Кращий економіст», «Кращий зв’язківець». Ці конкурси в технікумі проходять щорічно. За результатами конкурсів професійної майстерності студенти-переможці нагороджуються похвальними грамотами та одержують грошову премію від профспілкового комітету студентів коледжу.

Дуже важливе місце в долі студента є захист його дипломного проекту.

В склад Державної кваліфікаційної комісії входять: представники підприємств міста, керівник навчального закладу, викладачі коледжу, голова ППОП студентів коледжу, які підтримують і супроводжують майбутнього фахівця. Результати захисту дипломних проектів профспілковим комітетом освітлюються на профспілкових стендах «Блискавках».

У лютому 2016 року на профспілкових зборах укладена колективна угода між адміністрацією Гірничо-електромеханічного коледжу, в особі директора, Мілько Олександра Павловича,  що представляє інтереси Міністерства освіти і науки України, та Профспілковим комітетом студентів, в особі голови профкому, Зайченко Любов Григорівни, що представляє інтереси очної форми навчання, які є членами профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

Профспілкове навчання членів профспілки групи займає значне місце. Цей напрямок роботи при добрій організації може сприяти навчально-виховному процесу студентів групи, а також є важливою складовою розвитку профспілкового руху та громадянського суспільства в цілому.

Протягом року актив груп брав участь у семінарах коледжу, які організовувала голова профкому на теми: "Організаційна робота профгрупорга коледжу", "Організація профспілкового навчання в групі", "Фізична культура та здоровий спосіб життя", "Шляхи оволодіння професією"- диспут.

Велика увага профспілковим комітетом коледжу приділяється професійному навчанню студентів. Проходять конкурси професійної майстерності на звання «Кращий зварювальник», «Кращий токар», «Кращий слюсар».

Це є малий об’єм роботи, який здійснює профком коледжу.

Одним з головних питань роботи профкому є соціальний захист студентів коледжу. Про це питання, а також одержання першого робочого місця говорили учасники наради, представники Центрального комітету профспілки металургів та гірників, Криворізького міського комітету профспілки металургів та гірників, голови профспілкових комітетів коледжів із запрошенням директорів коледжів, яка відбулася на базі Криворізького Гірничо-електромеханічного коледжу.

Первинна профспілкова організація студентів Гірничо-електромеханічного коледжу активно спілкується з Криворізьким міським комітетом профспілки металургів та гірників України, профспілковими комітетами підприємств ГМК Криворіжжя. Постійний обмін інформацією, угоди про виробничу практику, одержання першого робочого місця, спільна участь у заходах - це все дозволяє студентам відчути профспілкову солідарність.

І хто знає, може хтось із сьогоднішніх студентів коледжу стане професійним профспілковим лідером, як випускники Гірничо-механічного коледжу:

голова профкому Криворізького дизельного заводу Людмила Лебедєва

голова профкому Криворізького центрального рудо-ремонтного заводу Василь Фургало

голова профспілки Гірничо-збагачувального комплексу первинної організації ПМГУ ПАО Арселор Міталл - Анатолій Васильович Меньшов


Профспілковим комітетом студентів коледжу організовуються та проводяться екскурсії по містам України: Київ, Одеса, Запоріжжя – Хортиця, Вінниця, Львів.


Профспілковий комітет студентів коледжу допоміг в проведенні XI Всеукраїнської олімпіади де студенти зі всіеї України "мірялися інтелектом"

Наше місто славиться не тільки промисловістю, але й інтелектуальним потенціалом його мешканців. Свідченням цьому також є проведена в Кривбасі Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки.

Наше місто славиться не тільки промисловістю, але й інтелектуальним потенціалом його мешканців. Свідченням цьому також є проведена в Кривбасі Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки.

16 травня колектив Гірничо-електромеханічного коледжу Криворізького національного університету на чолі з Олександром Мільком гостинно зустрічав учасників олімпіади та супроводжуючих осіб з усіх регіонів України, а потім упродовж трьох днів опікувався гостями. Не випадково Гірничо-електромеханічний коледж був приймаючою стороною. У 2017 році переможцем цієї Всеукраїнської олімпіади, покликаної виявляти талановиту молодь, став студент названого криворізького коледжу Максим Соловйов . А оскільки вся система олімпіади побудована за принципом Євробачення, її учасники щоразу їдуть до міста з переможцем. Таким чином за останні 10 років були в Тернополі, Вінниці, Дніпрі, Києві, Хмельницькому, Одесі, Новій Каховці, Нововолинську. У Кривому Розі олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки проходила вдруге.

У своєму вітальному слові директор коледжу Олександр Мілько наголосив, що їхній навчальний заклад пишається своїми студентами і випускниками, усіляко намагається підтримувати здібних хлопців та дівчат. Серед тих, хто привітав учасників олімпіади, був і керівник Криворізької міської організації ПМГУ Анатолій Макаренко. За словами голови профкому студентів первинки ПМГУ коледжу Любові Зайченко, це також не випадково. Міська організація нашої профспілки традиційно відгукнулася на прохання навчального закладу допомогти достойно зустріти гостей Кривого Рогу. Необхідно було замовити імеджеву продукцію, влаштувати екскурсії містом, забезпечити молодь транспортом, підготувати концертну програму тощо. Коледж завдячує керівникам і профспілковим лідерам Центрального ГЗК, Криворізького залізорудного комбінату,Криворізького ЕТЦ, «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» за надану допомогу в цих питаннях. Слід сказати, що промисловий Кривбас надихнув студентство, наше місто вразило «незвичайним дизайном»: кар’єрами, копрами, а ще…яскравим кольором, адже потопає в зелені.

Цікаво, кому ж Гірничо-електромеханічний коледж КНУ передав естафету? Хто наступного року прийматиме дану Всеукраїнську олімпіаду? Це вже відомо. За підсумками виконаних завдань переможцем став студент з Нової Каховки - Руснак Єгор. Друге місце зайняли дівчата з Вінниці та Хмельницького. Трете місце зайняли Суми, Кропивницький та Запоріжжя. Всім представникам областей України міський комітет Профспілки Металургів і Гірників України (керівник профспілки Анатолій Макаренко) вручив пам’ятні сувеніри, а переможці одержали ціні подарунки. Переможець першого місця одержав з’ємний жорсткий диск. Друге місце було відзначено фітнес браслетами. Трете місце універсальні мобільні батареї.

Тож, кращі знавці з інформатики та комп’ютерної техніки будуть захищати наш коледж в Новій Каховці наступного навчального року. Побажаємо їм успіху!


Наша профспілка - згуртована сім'я,
в єдності наша сила і перемога.
Ти - школа життя, ми з тобою - друзі,
в тобі удача, щастя і надія.