Спеціальність 5.05050401 «Зварювальне виробництво» на сьогодні – одна з найбільш перспективних та затребуваних на сучасному ринку праці, так як без зварювання не обходиться практично жодне виробництво, а молодих майстрів з’являється досить мало. Технолога зі зварювання чекають на виробництві: всі великі підприємства міста Кривий Ріг, в авторемонтних майстернях, будівельних компаніях, сільському господарстві, організаціях із забезпечення та ремонту засобів механізації та інших галузях.

Майбутнє в людини, що є зварювальником, досить перспективне:

 • попит на ринку праці як в Україні, так і за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина);
 • отримання місця роботи, навіть без досвіду роботи;
 • порівняно високі заробітні плати.

Фахову підготовку технологів зі зварювального виробництва в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія зварювальних дисциплін».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців. 

План держзамовлень - 25 студентів.

Ліцензійний обсяг - 60 студентів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - 3121 «технік-технолог зварювального виробництва».

Випускники цієї спеціальності з кваліфікацією технік-технолог працюють на підприємствах різних областей України, а останні роки працюють на підприємствах Криворізького гірничодобувного комплексу за направленням на роботу після закінчення навчального закладу.

Сучасність вимагає від фахівців знань основ зварювального виробництва. Викладачі високої кваліфікації надають нашим студентам таку можливість. За час навчання в технікумі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з данної спеціальності.

В нашому закладі студенти навчаються професійно володіти різноманітними видами зварювання, опановують розробку технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій, вивчають такі науки, як:

 • Матеріалознавство з основами термічної обробки;
 • Технологія і обладнання зварювання тиском;
 • Взаємозамінність,стандартізація та технічні вимірювання;
 • Технологічні основи зварювання плавленням;
 • Газотермічна обробка матеріалів;
 • Зварні конструкції;
 • Обладнання електрічного зварювання плавленням;
 • Контроль якості зварювання;
 • Технологічне устаткування;
 • Виготовлення зварних конструкцій;
 • Ремонт і наплавка деталей гірничого та металургійного обладнання;
 • САПР;
 • Вища математика;
 • Інженерна графіка;
 • Технічна механіка;
 • Електротехніка з основами електроніки;
 • Інформатика;
 • Основи менеджменту та маркетингу;
 • Економіка та організація зварювального виробництва.
oml_3.png oml_2.png

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним планом у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ;
 • Запорізький державний технічний університет

Студенти нашого коледжу мають можливість продовжувати навчання в вище перелічених навчальних закладах, як на денному, так і на заочному відділенні, починаючи з ІІІ курсу.

Склад комісії дисциплін зварювального виробництва на 2015-2016 навчальний рік:

Будило Юлія Борисівна

Педагогічна категорія:  ІІ категорія

Посада:Голова комісії зварювальних дисциплін

Корольова Алла Володимирівна

Педагогічна категорія: вища

Посада:  Викладач спец. дисциплін

Дарієнко Олена Михайлівна

Педагогічна категорія: спеціаліст

Посада: Викладач спец. дисциплін  

Євженко Раїса Іванівна

Педагогічна категорія: Майстер виробничого навчання

Посада:Майстер виробничого навчання  

 

Взаємозв'язок з Криворізьким Національним університетом

Викладачі комісії «Зварювальне виробництво» підтримують тісний зв'язок з кафедрою «Технології машинобудування» Криворізького Національного університету. Викладачі КНУ приймають участь в роботі журі в наукових конференціях студентів спеціальності та конференціях регіонального рівня.

Викладачі комісії переймають досвід у викладачів КТУ під час курсів підвищення педагогічної кваліфікації.

 

Навчально-матеріальна база спеціальності зварювальне виробництво:

 • лабораторія контактного зварювання;
 • лабораторія матеріалознавства;
 • лабораторія газового зварювання та термічного різання;
 • лабораторія обладнання для електрозварювання плавленням;
 • лабораторія технології електрозварювання плавлення.

   

Професійні змагання

Кожного року в комісії дисциплін «Зварювальне виробництво» проводиться конкурс за професійним напрямком «Кращий зварювальник». Участь у конкурсі приймають всі студенти, які бажають. Найкращих відзначають грамотами та грошовими винагородами.

Робота комісії з обдарованими студентами

Важливе місце в навчально-виховній роботі комісії зварювального виробництва займає робота з обдарованими студентами. Ця робота здійснюється при підготовці та проведенні олімпіад та наукових конференцій студентів.

Позакласна робота в комісії зі студентами

Кожного року студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» відвідують виставку-форум «Промисловість, інвестиції, технології».

Також студенти цієї спеціальності є частими гостями інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України у місті Київ.

Студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» з задоволенням приймають участь в художній самодіяльності коледжу, а також спортивних змаганнях.

 Шановні абітурієнти та майбутні студенти! 
Тільки від Вас залежить вибір Вашого майбутнього, зробіть його за допомогою Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет»