СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 131.02 «ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО»

«Зварювальне виробництво»

на сьогодні – одна з найбільш перспективних та затребуваних на сучасному ринку праці спеціальностей, так як без зварювання не обходиться практично жодне виро-бництво.
Технолога зі зварювання чекають на виробництві: всі великі підприємства міс-та Кривий Ріг, в авторемонтних майстернях, будівельних компаніях, сільському го-сподарстві, організаціях із забезпечення та ремонту засобів механізації та інших га-лузях.

Майбутнє в людини, що є зварювальником, досить перспективне.

 • попит на ринку праці як в Україні, так і за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина);
 • отримання місця роботи, навіть без досвіду роботи;
 • порівняно високі заробітні плати.

Фахову підготовку технологів зі зварювального виробництва в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія зварювальних дисциплін».
Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
Ліцензійний обсяг - 60 студентів.

Кваліфікація - «технік-технолог зварювального виробництва».
Випускники цієї спеціальності з кваліфікацією технік-технолог працюють на підприємствах різних областей України, а останні роки працюють на підприємствах Криворізького гірничодобувного комплексу та приватних підприємствах за напра-вленням на роботу після закінчення навчального закладу.

Сучасність вимагає від фахівців знань не тільки основ зварювального вироб-ництва. Викладачі надають нашим студентам таку можливість. майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з даної спеціальності.

В нашому навчальному закладі студенти навчаються професійно володіти різнома-нітними видами зварювання, опановують розробку технологічних процесів вигото-влення зварних конструкцій. За час навчання в коледжі вивчають такі науки, як:

 • Матеріалознавство з основами термічної обробки;
 • Технологія і обладнання зварювання тиском;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Технологічні основи зварювання плавленням;
 • Газотермічна обробка матеріалів;
 • Зварні конструкції;
 • Обладнання електричного зварювання плавленням;
 • Контроль якості зварювання;
 • Технологічне устаткування;
 • Виготовлення зварних конструкцій;
 • Ремонт і наплавлення деталей гірничого та металургійного обладнання;
 • САПР;
 • Вища математика;
 • Інженерна графіка;
 • Технічна механіка;
 • Електротехніка з основами електроніки;
 • Інформатика;
 • Основи менеджменту та маркетингу;
 • Економіка та організація зварювального виробництва.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим нав-чальним планом у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універси-тет»;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний ін-ститут;
 • Запорізький державний технічний університет;
 • та інші.

Студенти нашого коледжу мають можливість продовжувати навчання в вище перелічених навчальних закладах, як на денному, так і на заочному відді-ленні, починаючи з ІІІ курсу.

СКЛАД КОМІСІЇ ДИСЦИПЛІН ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Голова комісії
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Будило Юлія Борисівна
Викладач І категорії
Корольова Алла Володимирівна
Викладач вищої категорії
Дарієнко Олена Михайлівна
Викладач ІІ категорії
Євженко Раїса Іванівна
Майстер виробничого навчання

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З КРИВОРІЗЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Викладачі комісії «Зварювальне виробництво» підтримують тісний зв'язок з кафед-рою «Технології машинобудування» Криворізького Національного університету.
Викладачі КНУ приймають участь в роботі журі в наукових конференціях студентів спеціальності та конференціях регіонального рівня. Викладачі комісії переймають досвід у викладачів КНУ під час курсів підвищення педагогічної кваліфікації.НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

 • лабораторія контактного зварювання;
 • лабораторія матеріалознавства;
 • лабораторія газового зварювання та термічного різання;
 • лабораторія обладнання для електрозварювання плавленням;


ПРОФЕСІЙНІ ЗМАГАННЯ

Кожного року в комісії дисциплін «Зварювальне виробництво» проводиться конкурс за професійним напрямком «Кращий зварювальник». Участь у конкурсі приймають всі сту-денти, які бажають.

Найкращих відзначають грамотами та грошовими винагородами.


РОБОТА КОМІСІЇ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ

Важливе місце в навчально-виховній роботі комісії зварювального виробництва займає робота з обдарованими студентами. Це робота здійснюється при підготовці та проведенні олімпіад та наукових конференцій студентів.


ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В КОМІСІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Кожного року студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» відвідують виставку-форум «Промисловість, інвестиції, технології»
Також студенти цієї спеціальності є частими гостями інституту електрозварю-вання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України у місті Київ.
Студенти спеціальності «Зварювальне виробництво» з задоволенням прийма-ють участь в художній самодіяльності коледжу, а також спортивних змаганнях.

Шановні абітурієнти та майбутні студенти!
Тільки від Вас залежить вибір Вашого майбутнього,
зробіть його за допомогою
Гірничо-електромеханічного коледжу
ДВНЗ Криворізького національного університету!