Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

Фахову підготовку програмістів в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія дисциплін інформатики і програмування».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців. 

План держзамовлень - 25 студентів.

Ліцензійний обсяг - 30 студентів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - 3121 «технік-програміст».

Дана спеціальність на сьогодні– одна з самих сучасних та цікавих. Державні організації та промислові підприємства малого, середнього і великого бізнесу; банки та інтернет-провайдери, фірми, що займаються розробкою і тестуванням програмного забезпечення; науково-дослідні інститути, лабораторії — ось перелік підприємств, де може працювати випускник спеціальності «Розробка програмного забезпечення»

По закінченні навчального закладу випускники спеціальності «Розробка програмного забезпечення» згідно кваліфікаційної характеристики можуть опановувати такі посади:

 • технік – програміст;
 • технік із системного адміністрування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівець з розробки і тестування програмного забезпечення.

Вони можуть працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості та державних адміністраціях.

В нашому закладі студенти навчаються професійно володіти різноманітними мовами програмування, опановують основи архітектури персональних комп'ютерів, вивчають:

 • Вища математика;
 • Дискретна математика та дискретні структури;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Архітектура комп'ютерів;
 • Основи програмування;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Технологія розробки програмного забезпечення;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • Якість, тестування та надійність програмного забезпечення;
 • Системне програмування;
 • Операційні системи;
 • Бази даних;
 • Організація комп'ютерних мереж;
 • Розробка веб-застосувань;
 • Основи системного адміністрування.

Сучасність вимагає від фахівців знань основ групової динаміки, психології ділових стосунків, охорони праці, економіки підприємств. Викладачі високої кваліфікації надають нашим студентам таку можливість. За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з:

 • операційних систем: MS DOS 6.22, Windows XP,Windows 7;
 • офісних програм MS Word, MS Excel, MS Access;
 • систем керування базами даних: MySQL;
 • мов програмування Turbo Pascal, Delphi, C++,C#, JavaScript, PHP;
 • мов гіпертекстової розмітки HTML5 (CSS3);
 • середовищ програмування Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++, Visual C#;
 • дизайнерських пакетів PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash;
 • CASE-засобів проектування та документування програмних засобів: UML, Rational Rose, ErWin.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним планом, без зовнішнього тестування у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Склад комісії дисциплін інформатики і програмування на 2015-2016 навч. рік:

Мірошнікова Анастасія Сергіївна

Педагогічна категорія: вища, магістр з інформаційних технологій в управлінні та освіті

Посада: Голова циклової комісії; Адміністратор офіційного сайту ГЕМК ДВНЗ "КНУ"; Класний керівник

Палаус Ольга Миколаївна

Педагогічна категорія: вища

Посада: Керівник комітету науково-дослідницької діяльності в ГЕМК ДВНЗ «КНУ»; Класний керівник

Майтак Ольга Михайлівна

Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії

Посада: Класний керівник  
 
 

Мацеха Віктор Вікторович

Педагогічна категорія: спеціаліст, магістр, педагог-дослідник, професіонал у галузі комп'ютерних технолгоій 

Посада: Завідувач лабораторіями обчислювальної техніки, оператор ЄДЕБО

Козикова Таїсія Павлівна
Педагогічна категорія: спеціаліст, магістр з комп'ютерних наук
Посада: Сумісник, Асистент кафедри "Моделювання та програмного забезпечення ДВНЗ "КНУ"
Кренделєва Наталія Юріївна
Педагогічна категорія: вища, старший викладач, магістр з педагогіки
Посада: Почесний викладач комісії


Бондарева Яна Віталіївна

Педагогічна категорія: спеціаліст IІ категорії

Посада: Дикретна відпустка
Тимченко Олена Олександрівна

Педагогічна категорія: спеціаліст IІ категорії, Магістр викладач фізики, вчитель основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності

Посада: Дикретна відпустка
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємозв'язок з Криворізьким Національним університетом

10.png

Протягом існування в коледжі спеціальностей «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем» та «Розробка програмного забезпечення», викладачі комісії «Інформатики і програмування» підтримують тісний зв'язок з кафедрами «Інформатики, автоматики і систем управління» та «Моделювання та програмного забезпечення» Криворізького технічного університету, з вересня 2011 р. — Криворізького Національного університету.

Викладачі КТУ/КНУ приймають участь в роботі журі в наукових конференціях студентів спеціальності та конференціях регіонального рівня. Викладачі комісії переймають досвід у викладачів КТУ під час курсів підвищення педагогічної кваліфікації.

Щорічно  на базі нашого навчального закладу студенти п'ятого курсу каф. «Інформатики, автоматики і систем управління» проходили педагогічну, переддипломну практики. Під час проведення традиційного щорічного фестивалю з інформатики, присвяченого Дню програміста, викладачі комісії завжди запрошують представників кафедри «Моделювання та програмного забезпечення». 

Студенти нашого коледжу мають можливість продовжувати навчання в КНУ на спеціальності «Програмування засобів автоматизованих систем» починаючи з другого курсу

 

Робота комісії з обдарованими студентами

27.png

Важливе місце в навчально-виховній роботі комісії дисциплін інформатики і програмування займає робота з обдарованими студентами. Це робота здійснюється в гуртках з інформаційних технологій, при підготовці та проведенні олімпіад і наукових конференцій студентів.

11.jpg

Кожного року комісія інформатики та програмування проводить олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки «Користувач ПК», переможці якого мають змогу представляти наш коледж на олімпіадах регіонального/міського/обласного/ всеукраїнського рівнів.

У 2011 році, вперше за всю історію проведення олімпіад по інформатиці і комп'ютерній техніці в Україні, наш студент – Волков Владислав Володимирович вийшов на всесоюзний рівень.

У важкій і чесній боротьбі із студентами з 21 області, наш першокурсник зайняв почесне третє місце у V Всеукраїнської олімпіаді з інформатики та комп'ютерної техніки.

olimp_ukr_1.png

У 2012 році, на VІ Всеукраїнської олімпіаді з інформатики та комп'ютерної техніки  з відривом більше ніж у 10 балів у нелегкій боротьбі Волков Владислав Володимирович посів І місце.   Владислав здобув переконливу перемогу, не залишивши жодних шансів своїм суперникам, продемонстрував високий рівень знань і завоював диплом І-го ступеня та отримав цінний подарунок від ЧМП "Open System"

Наукова робота зі студентами – ще один напрямок роботи викладачів комісії інформатики та програмування.

Кожного року під керівництвом викладачів даної комісії студенти працюють над науково-практичним та науково-дослідними роботами. Треба відмітити, що тематика робіт різноманітна, актуальна, завжди затребувана викладачами інших спеціальностей нашого закладу, а в деяких випадках і Криворізького національного університету. 

Роботи наших студентів як завжди посідають тільки призові місця!

Одним з напрямків наукової роботи студентів — є розробка нового програмного забезпечення переважно для застосування в навчальному процесі нашого закладу. Так починаючи з 2006 року, студенти щорічно презентують програми навчального характеру, що можуть бути застосовані під час виконання лабораторних розрахункових робіт, при виконанні курсового проектування по різним дисциплінам. 

 

   Професійне свято програмістів

peot_05.jpg

За встановленою в комісії традицією щорічно 10 грудня, починаючи з 2006 р., проводиться «Фестиваль інформатики».

Фестиваль інформатики – це окреме свято, яке з нетерпінням чекають студенти коледжу, і не тільки програмісти. В цей час коледж наче поринає у світ, в якому кожен кабінет, кожен поверх корпусу №1 не тільки прикрашений, але й несе якусь, щорічно нову тематику в рамках даної спеціальності.

На початку фестивалю відбувається святкове відкриття, так звана офіційна частина, на якій студенти цікаво і з гумором розповідають про студентське життя своєї спеціальності, запрошуються представники вищих навчальних закладів, а саме Криворізького національного університету, які розповідають про профільні спеціальності в університеті.peot_04.jpg

Після відкриття проходять конкурси з робочої спеціальності, в ігровій і пізнавально-розважальній формі організовується робота інтернет-кафе та виховні години, які виявляють кращих знавців з інформатики та обчислювальної техніки. На великій перерві, як правило, відбувається ярмарок, на якій студенти представляють свої кулінарні здібності. Викладачі проводять усілякі змагання і конкурси на комп’ютерну тематику.Переможців щиро вітають і нагороджують.

guri.jpgДалі в читальному залі техникуму відбувається загальна частина фестивалю – це конкурс на командну першість між студентами програмістами третього та четвертого курсів. Цей конкурс проходить або у формі брейн-рингу, або в формі КВК і завжди це щось нове та цікаве. У своїх виступах студенти широко використовують мультимедійні засоби візуалізації. Команда-переможець отримує Кубок імені Ади Лавлейс.

У фойє знаходиться виставка стенних газет, на яких кожна група представляє найкращі моменти з життя групи. Активну участь у підготовці та проведенні «Фестивалю інформатики» беруть всі викладачі комісії дисциплін інформатики і програмування.