Друк 
Завантажити: РІЧНИЙ ЗВІТ 2018 р. "

Завантажити: "Баланс на 01 квітня 2018 р. Пасив"

Завантажити: " Баланс станом на 01 квітня 2017 р. Актив"

Завантажити: " Баланс станом на 01 липня 2017 р. Актив"

Завантажити: "Баланс станом на 1 жовтня 2017 р. Актив"

Завантажити: "Баланс станом на 1 січня 2018 р. Актив"

Завантажити: "Баланс станом на 1 січня 2018 р. Пасив"

Завантажити: "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість"

Завантажити: "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображені в формі 7д станом на 01 жовтня"

Завантажити: "Довідка про стпрямування обсягів власних надходжень за І квартал 2018 р. ст.1"

Завантажити: "Звіт про власний капітал за 2017 рік"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 жовтня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201150 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 жовтня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 жовтня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 жовтня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201150 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2017 р. (7д) спеціальний фонд КПК 2201150 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2018 р. (7д) загальний фонд Зведена 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2018 р. (7д) загальний фонд КПК 2201160 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2018 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 2"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2018 р. (7д) спеціальний фонд Зведена 2"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 квітня 2018 р. (7д) спеціальний фонд КПК 2201150 2"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 липня 2017 р. (7д) загальний фонд Зведена 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 липня 2017 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 липня 2017 р. (7д) спеціальний фонд КПК 2201150 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2018 р. (7д) загальний фонд Зведена 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2018 р. (7д) загальний фонд Зведена 2"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2018 р. (7д) загальний фонд КПК 2201190 2"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних н станом на 01 жовтня 2017 р. (4-2д) 1"

Завантажити: "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2018 р. (7д) загальний фонд КПК 2201150 2"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних н станом на 01 січня 2018 р. (4-2д) 1"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги станом на 01 жовтня 2017 р. (4-1д) 1"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги станом на 01 квітня 2017 р. (4-1д) 1"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги станом на 01 липня 2017 р. (4-1д) 1"

Завантажити: "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги станом на 01 січня 2018 р. (4-1д) 1"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 жовня 2017 р. Зведена"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 жовня 2017 р. КПК 2201150"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 жовня 2017 р. КПК 2201190"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 квітня 2017 р. Зведена"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 квітня 2017 р. КПК 2201150"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 квітня 2017 р. КПК 2201190"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 липня 2017 р. Зведена"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 липня 2017 р. КПК 2201150"

Завантажити: "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2 д станом на 01 липня 2017р. КПК 2201190"

Завантажити: "Звіт про фінансові результати станом на 01 жовтня 2017 р."

Завантажити: "Звіт про фінансові результати станом на 01 квітня 2017 р."

Завантажити: "Звіт про фінансові результати станом на 01 липня 2017 р."

Завантажити: "Пояснювальна записка станом на 01 жовтня 2017 р"

Завантажити: "Пояснювальна записка станом на 01 квітня 2017 р"

Завантажити: "Пояснювальна записка станом на 01 липня 2017 р"

Завантажити:
РІЧНИЙ ЗВІТ про підсумки навчально-методичної та виховної роботи за 2014-2015 навчальний рік

Завантажити:
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

Завантажити:
БАЛАНС (форма № 1) на 01 січня 2016 р.
 
 

Завантажити:
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 січня 2016 р.
 
 

Завантажити:
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 січня 2016 р. (спец.фонд)
 
 

Завантажити:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м), за 2015 р.
 
 

Завантажити:
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2 м), за 2015 р
 
 

Завантажити:
ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м), за 2015 р.
 
 

Завантажити:
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15) за 2015 р.
 
 

Завантажити:
Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9 д, №9 м) за 2015 р
 
 

Завантажити: 
Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.  
 

Завантажити:
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6) на 01 січня 2016 р  
 

Завантажити:
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) на 01 січня 2016 р.