Друк 

Шановні вступники!

Вітаємо Вас на сторінці Приймальної комісії Гірничо-електромеханічного коледжу Криворізького національного університету. Сторінка створена для того, щоб полегшити Вам вибір місця навчання, зорієнтувати в особливостях вступу та в майбутній професії. Для отримання інформації про вступ до ГЕМК ДВНЗ "КНУ" Ви можете скористатись відповідними пунктами меню сайту.


Завантажити: "Відомості вступних випробувань абітурієнтів на базі дев’яти класів"


Завантажити: "Відомості вступних випробувань абітурієнтів на базі тих, що мають кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник"


Завантажити: "Відомості вступних випробувань абітурієнтів на базі співбесід"


Завантажити: "Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у закладі вищої освіти порядку"

Завантажити: "Зміни до правил прийому"

Завантажити: "Правила прийому до відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний коледж» Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2018 році"


Завантажити: "Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році» "


Завантажити: "Пропозиції щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2018 році» "


Завантажити: "Положення про приймальну комісію Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»", 2018

Завантажити: "Реєстр претендентів з числа осіб, бля переведення на вакантні місця "

Завантажити: "Положення про апеляційну комісію Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»", 2018


Завантажити: "Наказ про зарахування вступників на І курс до Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», денна форма навчання, державне замовлення (№117-ст)"


Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс до Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», державне замовлення на основі кваліфікованого робітника (№115-ст) та на основі атестата про повну загальну середню освіту (№116-ст)"

Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс заочної форми навчання за державним замовленням (№ 118-ст)"

Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс заочної форми навчання за контрактом (№ 119-ст)"

Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс денної форми навчання за державним замовленням на основі диплома кваліфікованого робітника (№120-ст)"

Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс денної форми навчання за державним замовленням на основі атестата про повну загальну середню освіту (№121-ст)"

Завантажити: "Накази про зарахування вступників на ІІ курс денної форми навчання за державним замовленням на основі диплома кваліфікованого робітника (№124-ст)"

Завантажити: "УМОВИ прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році" (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 14 квітня 2017 року № 599 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.05.2017 № 575/30343)


Завантажити: "Відомості вступних випробувань до Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»"


Завантажити: "Рейтенгові списки вступників до Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»"


Криворізький гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ» оголошує в 2017 році прийом студентів для підготовки молодших спеціалістів на денне (на базі 9 та 11 класів) та заочне (на другий курс із нормативним терміном) навчання

Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом


Розмір плати за навчання